KnaufKnauf

Екологія КНАУФ

Weiter

Виробники продукції на основі гіпсу пишаються своїм внеском в охорону навколишнього середовища. Діюча традиція дбайливого поводження з природними ресурсами і рекультивація вироблених родовищ гіпсу доповнюються регенерацією і повторним використанням відходів виробництва і будівництва та все частішим застосуванням техногенного гіпсу.

Гіпсова промисловість Європи виробляє безліч продукції, використовуючи природний гіпсовий камінь. При цьому відповідальний підхід до його видобутку та подальшої переробки дозволяє говорити про те, що ця галузь промисловості сприяє загальному благу.

Європейська гіпсова промисловість є великим роботодавцем. Кількість людей, так чи інакше пов'язаних з виробництвом продукції з гіпсу, сягає 400 000 чоловік, які мають роботу завдяки постійному зростанню самої гіпсової галузі.

Як і перед будь-якою іншою галуззю економіки перед гіпсової промисловістю постають 2 питання: захист навколишнього середовища та повторне використання відходів. Гіпсовий камінь - це мінерал, створений природою, і дбайливе ставлення до нього ми вважаємо за свій обов'язок. Вже кілька десятків років ми повертаємо природі та сільському господарству відновлені території, де раніше видобували гіпс.

В СНД компанія КНАУФ з початку своєї інвестиційної діяльності вживала заходів щодо захисту навколишнього середовища. Основним завданням екологічної діяльності наших підприємств є зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище, виконання вимог Законів і правил з охорони навколишнього середовища.

Підприємства з випуску гіпсового в'яжучого і сухих будівельних сумішей, гіпсокартонних і гіпсоволокнистих плит КНАУФ, пазогребеневих плит КНАУФ характеризуються як сучасні і безвідходні, оснащені високоефективним пиловловлювальним обладнанням.

Основними природоохоронними заходами, виконаними в період розширення виробництва продукції КНАУФ стали:
- будівництво і введення в експлуатацію очисних споруд поверхневого стоку;
- будівництво автомийок на промислових майданчиках підприємства з водообігового системою водопостачання і очисними спорудами;
- оснащення джерел виділення пилу гіпсу високопродуктивними газоочисними установками.

Для виконання вимог законодавства і органів екологічного контролю на підприємствах перебудувалася вся система обліку, зберігання і утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп, масел, автопокришок та акумуляторів, чорного металобрухту. Промислові відходи вивозяться і розміщуються на підприємствах з переробки відходів згідно з укладеними договорами.

На підприємствах проведена державна атестація санітарних лабораторій з виконання контролю нормативів викидів в атмосферне повітря.

Виробники гіпсу, як і представники багатьох інших галузей економіки, стурбовані проблемою екологічно чистої утилізації та повторного використання відходів. Перші рішення вже знайдено. Виняткову важливість являє собою зниження загального обсягу відходів виробництва. Всі нові заводи, що здійснюють переробку гіпсу, оснащуються інтегрованою системою вторинної переробки відходів.

Завдяки застосуванню ефективних методик управління скорочується кількість відходів також і на будівельних майданчиках. Так, наприклад, поставка на великі будівництва плит КНАУФ певної довжини дозволяє значно скоротити кількість будівельних відходів.

Використання спеціальних цистерн для доставки гіпсової штукатурки на будівництва зменшує обсяги викинутої паперової упаковки. Зменшення кількості застосовуваних пакувальних матеріалів та їх вторинна переробка набувають все більшого значення.

Третій комплекс питань, що стоять перед гіпсової промисловістю, пов'язаний з будівельним сміттям, 5 відсотків якого, за деякими оцінками, складають будівельні матеріали на основі гіпсу. Надзвичайно складно на будмайданчику відокремити гіпс від інших матеріалів. І тим не менше, наші фахівці працюють над вирішенням цього питання.

Для переробленого будівельного сміття, що містить гіпс, знаходиться безліч галузей застосування. Він використовується, наприклад, при прокладанні доріг. Його використання в місцях звалищ знижує викиди метану. Оскільки інші будівельні матеріали становлять більшу частину всього будівельного сміття, ми тісно співпрацюємо з нашими колегами з інших галузей виробництва будівельних матеріалів. Це є ще одним прикладом того, що гіпсова промисловість бере на себе відповідальність перед суспільством.